Wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy - salon fryzjerski dla dzieci i dorosłych połączony z klubokawiarnią Huśtawka Cafe

Przed wizytą zapraszamy Was do zapoznania się z AKTUALNYM REGULAMINEM naszego salonu.

1. Zakup usługi w salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez salon oraz że zapoznał się z niniejszym cennikiem oraz regulaminem oraz akceptuje jego warunki.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania usługi, pracownik salonu ma prawo odmówić wykonania usługi lub zmienić termin rezerwacji.

3. Promocje i rabaty nie łączą się..

4. W naszym salonie oferujemy Państwu zabawę w postaci "Kart Stałego Klienta", dzięki której dziecku po każdej wizycie przybijamy pieczątkę. Do odebrania "gratisu" decyduje wyłącznie ilość pieczątek na karcie (nie liczba wizyt).

5. Za przedmioty pozostawione w lokalu, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. W przypadku spóźnienia się na wcześniej umówiony termin salon ma prawo odmówić wykonania usługi.

7. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez klientów przy rejestracji wizyty jest równoznaczne z wrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez salon Czuprynki Żoliborz, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobongeo przepływu danych oraz ucylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Informujemy, że obszar salonu jest chroniony monitoringiem. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt. 1 lit. f RODO). Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy.

9. Na terenie salonu zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie; korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu.

10. Regulamin korzystania z foteli typu samochód:

 10.1. Fotele typu samochód są przeznaczone dla dzieci o wadze nie przekraczającej 25kg.

10.2. Rodzic lub opiekun umieszcza dziecko na fotelu oraz je z niego zdejmuje.

10.3. Przebywając w fotelu dziecko nie powinno wykonywać ruchów zagrażających stabilności fotela.

10.4. Podczas przebywania w fotelu, rodzic lub opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, pozostającego pod jego opieką.

11. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi wykonanej w salonie niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.

11.1. Reklamację klient składa osobiście w salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czuprynki.zoliborz@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko klienta, adres poczty elektronicznej na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji, umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia "wady".

11.2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej salon zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta klienta w salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin fryzury.

11.3. Salon rozpatruje reklamacje w jak najszybszym możliwym terminie nie dłużej jednak niż 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta.

Nasza Oferta

 • AOF 1492

  Fryzjer/SPA

  strzyżenie, czesanie, loki, 
  prostowanie, 
  karbowanie,
  kolorowe pasemka,
  tatuaże,
  malowanie paznokci,
  maseczki

 • AOF 2158

  Urodzinki

  Urodzinki SPA,
  Urodzinki Kulinarne,
  Urodzinki tematyczne

 • AOF 0744

  Warsztaty

  Comming soon